Adres do korespondencji:

ul. Czachowskiego 78
25-106 Kielce

 

KRS: 0000 510 453

NIP: 657 291 42 82

 

mBank

nr konta: 45 1140 2004 0000 3502 7515 6298

Twoje informacje zostały pomyślnie przesłane!

Kontakt
 
tel. 605 749 500
 
e-mail: biuro@sabatfiction.pl