top of page

Projekty organizowane i współorganizowane przez Stowarzyszenie

Sabat Fiction-Fest 2014 - pierwsza edycja ogólnopolskiego festiwalu i targów fantastyki gier i kultury dalekiego wschodu.

Świąteczne Granie w Kombinacie Formy - jednodniowy event poświęcony grom elektronicznym i planszowym oraz fantastyce.

Wielkanocne Granie w Kombinacie Formy  - jednodniowy event poświęcony grom elektronicznym i fantastyce.

Sabat Fiction-Fest 2015 - druga edycja ogólnopolskiego festiwalu i targów fantastyki gier i kultury dalekiego wschodu. 550h programu, 7500m^2 powierzchni, kilkaset gier planszowych, ponad 100 stanowisk komputerowo-konsolowych.

"Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętorzkyskiego."

Sabat Fiction-Fest 2016 - kolejna trzecia już edycja ogólnopolskiego festiwalu i targów fantastyki gier i kultury dalekiego wschodu. Ponad 600 godzin programu, kilkunastu gości specjalnych, 8000m^2 powierzchni, kilkaset gier planszowych, ponad 100 stanowisk komputerowo-konsolowych.

Sabat Fiction-Fest 2017 - czwarta edycja ogólnopolskiego festiwalu i targów fantastyki, gier i kultury dalekiego wschodu. Prawie 1000 godzin programu, kilkunastu gości specjalnych, 9000m^2 powierzchni, kilkaset gier planszowych, ponad 120 stanowisk komputerowo-konsolowych.

bottom of page