Piotr Nawrotek
Prezes Zarządu

 

Jakub Zemła

Wiceprezes Zarządu

 

Bartłomiej Pięta
Skarbnik

Zarząd

Komisja Rewizyjna

Michał Kraska
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej
Michał Brzoza
Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej
Kacper Błaszczyk
Członek Komisji Rewizyjnej