Stowarzyszenie Sabat Fiction zajmuje się głównie organizacją eventów powiązanych
z fantastyką, gamingiem, e-sportem oraz kulturą dalekiego wschodu.

 

Sztandarowym projektem Stowarzyszenia jest Ogólnopolski Festiwal Fantastyki Gier 
i Kultury Dalekiego Wschodu Sabat Fiction-Fest organizowany wspólnie z Targami Kielce od 2014 roku.

 

Początki organizacji sięgają 27.02.2014 roku gdy zwołane zostało spotkanie założycielskie, a trzy miesiące później dokładnie 21 maja 2014 roku zostało wpisane
do Krajowego Rejestru Sądowego i uzyskało status stowarzyszenia rejestrowego.

 

Stowarzyszenie uczestniczy w różnych projektach takich jak:
Świąteczne Granie w Kombinacie Formy czy Wielkanocne Granie w Kombinacie Formy. Ściśle współpracujemy z większością organizacji promujących fantastykę, e-sport oraz kulturę dalekiego wschodu w naszym województwie.

 

W 2015 roku Stowarzyszenie wstąpiło do świętokrzyskiej federacji stowarzyszeń "Horyzont".

 

Inicjatywa organizaowana przez Stowarzyszenie Sabat Fiction wraz z Targami Kielce - Sabat Fiction-Fest 2015 otrzymała tutuł:
"Nowa Przestrzeń. Najlepsza inicjatywa dla młodzieży województwa świętorzkyskiego."

Nagrodę odebrali przedstawiciele Stowarzyszenia - Piotr Nawrotek oraz Michał Brzoza - z rąk Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa,
Pani Rzecznik Młodzieży Barbary Zamożniewicz oraz Pani Justyny Górskiej-Sekuły reprezentującej Fundację FARMa - organizatora konkursu.